Strafrecht

Strafrecht icon

Het kan ieder van ons op een (vaak onverwacht) moment overkomen: het Belgische overheidsapparaat bindt de juridische strijd aan met u als individu. U wordt gedagvaard ter zitting van de correctionele rechtbank of – erger – u wordt onmiddellijk van uw vrijheid beroofd en belandt in de gevangenis wegens een strafrechtelijk onderzoek.

De wet schrijft voor dat u in zulk geval recht heeft op een eerlijk onderzoek waarin op een correcte wijze naar de waarheid gezocht wordt. Het sluitstuk van het onderzoek betreft doorgaans de behandeling van uw zaak voor een rechtbank waarbij U het recht heeft dat een onpartijdig en onafhankelijk rechter uw zaak zal beoordelen en U zal vrijspreken of schuldig verklaren.

De praktijk wijst uit dat de Belgische staat (politie, openbaar ministerie, rechterlijke macht) haar verplichtingen evenwel – helaas – niet altijd respecteert. Bijkomend leert de ervaring dat een strafdossier zich vrijwel nooit leent tot slechts één oplossing.

Het is dan ook van primordiaal belang u in dit juridische gevecht te laten bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in zulke strafrechtelijke dossiers. Gezien een strafzaak een eigen aard heeft en op diverse vlakken een complexe aangelegenheid betreft, behandelt ons kantoor enkel strafzaken (inclusief de verkeerszaken bij de politierechtbank) en dossiers in het mediarecht.

Om ervoor te zorgen dat u een eerlijk proces zal bekomen en de waarheid op een correcte wijze wordt vastgesteld, is het warm aanbevolen zich op uw zwijgrecht te beroepen tot u overleg heeft kunnen plegen met een advocaat van ons kantoor.

Het kantoor zal uw dossier eerst onderzoeken op juridisch-technisch vlak en nagaan of geen procedurefouten begaan werden waardoor het onderzoek dient te stranden. Bijkomend zal vanzelfsprekend een uiterst gedetailleerde inhoudelijke behandeling plaatsvinden zodat het best mogelijke resultaat behaald kan worden.

Ons kantoor behandelt uw strafzaak in alle mogelijke stadia (bijstand bij verhoor, raadkamer, correctionele rechtbank, hof van beroep, Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof, Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg).

Souidi logo

Contact
info@souidi.be
03 337 09 37

Kantoor Antwerpen
Amerikalei 122
2000 Antwerpen

Kantoor Brussel
Hoogstraat / Rue Haute 195
1000 Brussel / Bruxelles