The Souidi Sessions Part 1

Het is een publiek geheim dat de media bijzonder véél invloed hebben in onze maatschappij.

Iedere persoon kan op een gegeven ogenblik in de schijnwerpers komen te staan en (gebeurlijk ten onrechte) geviseerd worden in bepaalde mediaberichtgeving.

De ervaring leert ons dat vaak de zgn. Bekende Vlamingen het slachtoffer worden van onwaarheden die bepaalde magazines op sluwe wijze als feit voorstellen.

Amerikalei 122
2000 Antwerpen
info@souidi.be
03 337 09 37