Laws are made by the old, exceptions by the young.

ANNE-SOPHIE PENASSE

Wanderlust.
Het verlangen om de wereld te ontdekken en nieuwe horizonten te verkennen is weinig origineel. Velen trachten zichzelf figuurlijk te verrijken door het vliegtuig op te stappen en nieuwe culturen te ontdekken. Ook ik ben schuldig aan deze jaarlijkse reflex. Daarnaast prijs ik mezelf gelukkig dat ik dankzij mijn professie als advocaat gedurende het gehele jaar alle mogelijke uithoeken van de wereld leer kennen, zonder België uit te moeten. Ik vertaal deze dankbaarheid door mijn kennis van het Belgische recht voor 100% ten dienste te stellen van elke cliënt van Souidi & Souidi Advocaten. Ik ben me er ten volle van bewust dat ons cliënteel topkwaliteit verdient en daar streef ik dagelijks naar.

 

Expressief.
Expressie is voor mij kunst. Hoewel alle mogelijke manieren van expressie me kunnen bekoren, heb ik een zwak voor communicatievaardigheden, muziek en dans. Jarenlange ervaring binnen de muren van de dansschool hebben mij zowel lichamelijk als geestelijk de balans bezorgd die mij de inspiratie schenkt die ik nodig heb om maximaal te kunnen presteren.

Gedecideerd.
Do or do not. There is no try. Bij elke nieuwe opdracht start ik met het opstellen van een detailanalyse en startstructuur. Deze wordt doorheen de procedure, indien vereist, gefinetuned wanneer nieuwe elementen aan de oppervlakte komen. Deze elementen kunnen zowel dossier-, als wetmatig gerelateerd zijn. Alleszins blijf ik ten allen tijde vastberaden om met oog voor het belang van de cliënt en in harmonie met het wettelijke kader focus te houden op het uiteindelijke doel: een zo goed als mogelijk resultaat presenteren.

Mode.
Hoewel het tegenwoordig in de mode lijkt om je als strafpleiter te profileren, wordt wel eens vergeten dat een strafpleiter zich ook modieus mag presenteren. Ik acht het waardevol om de vakkundigheid die ik bij elke dossierbehandeling aan de dag probeer te leggen, eveneens uit te stralen in mijn voorkomen.

Ontwikkeling.
Nu en dan kijken mensen op van mijn jonge leeftijd. Ze begaan de denkfout als zou een jong advocaat ipso facto matiger presteren dan een ervaren rot in het vak. Kwaliteit is echter niet leeftijdsgebonden. Elke generatie kent grotere en minder grote talenten. Geen enkele advocaat, de ere-advocaten incluis, is zijn of haar carrière gestart met dertig jaar ervaring op de teller. Ik tracht de voordelen van mijn jonge leeftijd (zoals bijvoorbeeld: up-to-date-kennis van vigerende wetgeving, rechtspraak en rechtsliteratuur) uit te buiten en de zogezegde nadelen (zoals een vermeende beperktere praktijkervaring) te neutraliseren door een uitgekiende voorbereiding en een absolute concentratie. Tevens blijf ik me ontwikkelen door de meest recente evoluties in het recht voortdurend op te volgen.

 twitter   Twitter

 

in   Linkedin

Amerikalei 122
2000 Antwerpen
info@souidi.be
03 337 09 37